Kako kupujem?

1. korak – odabir proizvoda
Najpre napunite korpu sa proizvodima prema vašem odabiru. 
U korpi možete da menjate količinu proizvoda, ili proizvod kompletno da izbrišete (crveni x). Nakon odabira svih potrebnih proizvoda i njihov broj, u korpi pritisnete dugme (dole desno) „napravi narudžbinu“.

2. korak – prijava
U drugom se koraku prijavite u internet trgovinu sa vašom elektronskom adresom i lozinkom koje ste odabrali kod prve prijave.  U slučaju prijavljivanja po prvi put, pritisnite dugme „Novi korisnik?“. U naredna dva koraka ćete morati da upišete u polja podatke koji su potrebni za otvaranje vašeg korisničkog računa te izvršenje vaše narudžbine. 

3. korak – dostava, plaćanje i predaja narudžbe
Po koracima ispunite polja u „način i mesto dostave 1/3“, „Napomene i način plaćanja 2/3“ te izvršite narudžbu „Pregled i predaja narudžbe 3/3“.

Narudžbina je izvršena.

Potvrdu narudžbine primićete na upisanu e- adresu, gde će biti evidentna konačna cena za plaćanje kod dostave (u dinarima).

U slučaju da vas u roku od 3 dana od prijama „potvrde narudžbine“ ne možemo kontaktirati putem telefona, narudžbinu nećemo uzeti u obzir. Narudžbina (ugovor) će biti sačuvana u štampanom obliku među poslovnim dokumentima udruženja.