Uslovi korišćenja

Opšti uslovi poslovanja internet prodavnice Udruženja Hvala sastavljeni su skladno sa Zakonom o zaštiti potrošača. Internet prodavnice Hvala kozmetika je internet prodavnica, kojom upravlja Udruženja Hvala. CENE PROIZVODA Narudžbenice u internet prodavnici Udruženja Hvala vrše se na srpskom jeziku preko interneta 24 sata na dan i 7 dana u nedelji. Birati i naručivati možete proizvode koji se nalaze na listi proizvoda. Svi proizvodi sa tih stranica su na raspolaganju do rasprodaje zaliha. Sve cene su iskazane u dinarima, a s obzirom da nismo u sistemu PDV-a, to je i krajnja cena koju plaćate.
POVRAĆAJ ROBE Kupac je kod preuzimanja dužan da proveri robu te eventualne nepravilnosti ili oštećenja odmah javi dostavljaču, ili (u slučaju ličnog preuzimanja) pismeno udruženju, nakon čega  dogovori zamenu robe ili povraćaj novca.
Kod kupovine robe preko internet trgovine, kupac ima pravo da u roku od petnaest (15) dana nakon primanja robe udruženje pismeno obavesti na hvala.kozmetika@gmail.com, ili  putem telefona (0605533666) da odstupa od ugovora. U slučaju da je kupac robu već primio i da odustane od ugovora, mora robu neoštećenu, u original neoštećenoj ambalaži i u nepromenjenoj količini da pošalje ili dostavi udruženju u roku od trideset (30) dana nakon obavesti od odstupanja od ugovora. Udruženje nije dužno da primi robu ako je roba uništena van garancije, pokvarena, (delomično) izgubljena ili se je njena količina smanjila, osim u slučaju da je bila roba već pre primanja u takvom stanju, te je kupac/primalac o tome odmah obavestio udruženje, dostavljača ili trgovca od kojeg je robu primio. Kupac je dužan snositi troškove do kojih dolazi kod vraćanja predmeta kupovine.
U slučaju da je kupac ponuđača u skladu sa važećim zakonskim odredbama i uslovima poslovanja obavestio da odstupa od ugovora te da je primljenu robu u zakonsko određenom roku vratio neoštećenu, u original ambalaži i nepromenjenoj količini, udruženje će mu vratiti eventualno već plaćenu svotu u roku od 15 dana nakon primanja robe. Udruženje takođe omogućuje kupcu zamenu artikla.
GARANCIJA I POVRAĆAJ ROBE U SLUČAJU REKLAMACIJE Kupac je kod preuzimanja dužan da proveri robu te eventualne nepravilnosti ili oštećenja odmah da javi dostavljaču ili (u slučaju ličnog preuzimanja) osoblju u trgovini, nakon čega dogovori sa udruženjem zamenu robe ili povraćaj novca. Naknadnih prijava grešaka van garancije ili oštećenja udruženje nije dužno obrađivati, jer kasnije nije moguće da se ustanovi da li je do grešaka ili oštećenja došlo pre ili posle preuzimanja robe.
AUTORSKA PRAVA Svi članci, vodiči za kupovinu i slikovno gradivo te opisi proizvoda, vlasništvo su njihovih autora te bez dopuštenja nije dozvoljeno njihovo umnožavanje. Udruženje ne odgovara za tekstualne greške te greške u cenama. Zadržavamo pravo do promene cena. Fotografije se mogu razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.