Privatnost

Registracijom u internet trgovini Udruženja Hvala korisnik dozvoljava obrađivanje podataka Udruženju Hvala kao upravljaču zbirke ličnih podataka, sve prosleđene podatke i podatke o sadržaju kupovine, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka .
 
Udruženje Hvala garantuje da lične podatke korisnika internet trgovine i sve ostale podatke skupljene u postupku registracije čuva od  prosleđivanja trećim licima. Svi lični podaci korisnika su poverljivi.
 
Osim podataka, koje korisnik unese kod registracije, skupljaju se takođe sledeći podaci o kupovini: kupljeni / naručeni proizvod/-i, količina tih proizvoda, cena proizvoda, iznos konačne vrednosti kupovine, datum i sat kupovine.
 
Podaci o kupovini skupljaju se sa namerom dostave naručenih proizvoda, izdaje računa i rešavanja eventualnih reklamacija. Skupljanje ličnih podataka  je nužno za izvršenje ugovora – kupovine putem internet trgovine  Udruženja Hvala.
 
Svi podaci mogu se koristiti u sledeće svrhe: statističke obrade, istraživanje tržišta, slanje marketinškog materijala, pozivnica, praćenje sadržaja kupovina klijenata, telefonsko, pismeno ili elektronsko anketiranje.
 
Korisnik upisom potvrđuje da je upoznat sa pravom na uvid, prepis, kopiranje, dopune, popravke, blokiranja i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega u skladu sa zakonom.
 
Korisnik svih ličnih podataka je Udruženje Hvala. Podaci neće biti prosleđeni trećim licima.
Za zaštitu ličnih podataka odgovoran je takođe i sam korisnik u smislu brige za svoje korisničko ime i lozinku.